×
ورود | عضویت
محصولات رنو
داستر تک دیفرانسیل
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 2000 سي سي
قدرت موتور: 135 اسب بخار
گیربکس: 4 سرعته اتوماتيك - تیپترونیک
قیمت: نامشخص
داستر دودیفرانسیل
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 2000 سي سي
قدرت موتور: 135 اسب بخار
گیربکس: 4 سرعته اتوماتيك - تیپترونیک
قیمت: نامشخص
کولئوس
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 2500 سي سي
قدرت موتور: 171 اسب بخار
گیربکس: X-Tronic CVT
قیمت: نامشخص
سیمبل
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 1600 سی سی
قدرت موتور: 105 اسب بخار
گیربکس: 4 سرعته اتوماتيك - تیپترونیک
قیمت: نامشخص
داستر تک دیفرانسیل
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 2000 سي سي
قدرت موتور: 135 اسب بخار
گیربکس: 4 سرعته اتوماتيك - تیپترونیک
قیمت: نامشخص
سیمبل
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 1600 سی سی
قدرت موتور: 105 اسب بخار
گیربکس: 4 سرعته اتوماتيك - تیپترونیک
قیمت: نامشخص
داستر دودیفرانسیل
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 2000 سي سي
قدرت موتور: 135 اسب بخار
گیربکس: 4 سرعته اتوماتيك - تیپترونیک
قیمت: نامشخص
کولئوس
نوع موتور: 4 سيلندر خطي 16 سوپاپ
حجم موتور: 2500 سي سي
قدرت موتور: 171 اسب بخار
گیربکس: X-Tronic CVT
قیمت: نامشخص